Wolfrámová eletróda Ø 3,2 x 175 (červená)

Wolfrámová eletróda Ø 3,2 x 175 (červená)

WT - obsah tória spôsobuje zníženie výstupnej práce a zvýšenie emisie elektrónov.

 

Farba: červená.

Legovanie: thorium 2% ThO2.

Objednávacie číslo: TR0004-32
5.00 €
vrátane DPH

 

Červená elektróda na zváranie vysokolegovaných a nerezových ocelí. Balené po 10 ks. So stúpajúcim obsahom tória sa zlepšujú zapaľovacie vlastnosti, trvanlivosť a prúdová zaťažiteľnosť. Hlavné použitie týchto elektród je pri zváraní vysoko legovaných a nerezových ocelí jednosmerným prúdom, kde vykazují výborné vlastnosti.

 

POZOR! Tórium je rádioaktívny prvok. So stúpajúcim obsahom tória rastie rádioaktivita týchto elektród! Nebezpečenstvo thoriovaných elektród nie je v žiarenia gama (zanedbateľné) ale v žiarenia alfa. Rádioaktívne častice sa usádzajú v pľúcach a v najhoršom prípade môžu spôsobiť rakovinu. Ak sa napriek tomu používajú, je nutné dôkladné odsávanie pri brúsení aj pri zváraní. Práca s týmito elektródami bez týchto opatrení je nezodpovedné a vedie ku komplikáciám z hľadiska bezpečnosti práce.

Máte záujem o tento produkt?

Kontaktujte nás

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Prosím, zadajte meno a priezvisko.
Formát: +421 900 111 222
Prosím, zadajte telefón.
Prosím, zadajte e-mailovú adresu.

Bezpečnostné overenie

Prosím, zadajte názov dňa.