NITTY-GRITTY

 

Príbeh Nitty-Gritty je typicky taliansky: príbeh talentu, vášne a trocha náhody. V septembri 1995 si traja priatelia s úplne odlišnými odbornými znalosťami a skúsenosťami pri práci na prototypoch z nehrdzavejúcej ocele uvedomili, že prinajmenšom v Taliansku neexistovali účinné alternatívy k moriacej paste na čistenie zvarov. Začali bližšie a podrobnejšie študovať technológie morenia, ktoré už na trhu existovali. Analýzou nevýhod a ich limitov sa im podarilo skonštruovať technologicky vyspelejší stroj na čistenie zvarov. Začali tiež výskumný a vývojový program prebiehajúci dodnes, vďaka ktorému spoločnosť Nitty-Gritty predala viac ako 50 000 strojov čo umožňuje neustály napredujúci vývoj a zdokonaľovanie technológie morenia zvarov.
Nitty-Gritty Clinox, systém čistenia zvarov nehrdzavejúcich ocelí, je najkompletnejšou a najpokročilejšou radou strojov na morenie a pasiváciu, ktoré sú dnes k dispozícii na svete. Invertorová technológia umožňuje dokonale ovládať výstupné parametre, čo zaručuje prácu v najlepších možných podmienkach, na akomkoľvek type povrchu a bez hĺbkového poškodenia ocele. Iba v jednom kroku, ktorý zaisťuje najlepší výsledok bez plytvania časom, uskutočňujú všetky CLINOX stroje morenie, ktorým je odstraňovanie oxidu železitého (s typickou modrou a bronzovo-hnedou farbou), čím chránia estetickú stránku ocele a obnovuje pasivačnú vrstvu v čo najkratšom čase, to znamená obnovenie vrstvy oxidu chrómu, ktorá chráni oceľ voči korózii.
Proces leštenia zvarov si vyžaduje osobitnú pozornosť pri úprave ocele špeciálnou povrchovou úpravou. Existujú dva dôvody, pre ktoré je proces leštenia taký dôležitý: potreba rovnomerného povrchu nehrdzavejúcej ocele po morení a potreba uprednostňovať a zlepšovať proces pasivácie ocele. Neutralizácia je proces, ktorý ukončí pôsobenie moriaceho činidla, a účinok tohto procesu a zabráni tvorbe prstencov a škvŕn. Tento proces sa uskutočňuje prostredníctvom INOXFITu kvapaliny, ktorá sa aplikuje po morení a leštení, pôsobí na celý povrch a vďaka vyššiemu povrchovému napätiu ako voda zaisťuje komplexné ukončenie procesu a neutralizáciu činidla na všetkých druhoch ocele.

 

Clinox POWER

Clinox POWER

 

4 860.00 €
Clinox PROenergy

Clinox PROenergy

 

3 594.00 €