Reklamačný poriadok

Záručná doba: 

Záručná doba na všetky produkty zakúpené v internetovom obchode billik.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

Uplatnenie reklamácie: 

V prípade, že chcete reklamovať zakúpený tovar, kontaktujte nás prosím na info@billik.sk. Obratom Vám upresníme postup uplatnenia reklamácie. O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch reklamovaný tovar zasielame do autorizovaného strediska danej značky a reklamáciu sa snažíme vybaviť v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od jej prevzatia. V prípade, že reklamáciu nestihneme vybaviť do 30 dní, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí alebo výmenu za iný tovar.

 

Tovar nám neposielajte na dobierku ! 

Najjednoduchší spôsob je tovar zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty. K tovaru priložte: záručný list a sprievodný list (s popisom závady, číslom objednávky alebo faktúry a kontaktnými údajmi). Reklamáciu je možné uplatniť aj osobne v sídle spoločnosti.
O výsledku reklamácie budete informovaní vyjadrením, ktoré bude priložené v spätnej zásielke. V zložitejších prípadoch Vás budeme kontaktovať telefonicky a ponúkneme Vám čo možno najvýhodnejšie riešenie.

 

Rozsah záruky: 

Po dobu trvania záručnej doby budú bezplatne odstránené závady, ktoré majú svoj pôvod vo vadnom materiále, z ktorého je výrobok zhotovený alebo vady zapríčinené vadným postupom pri výrobe výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené:

-          nedbalým alebo neodborným zaobchádzaním

-          jeho poškodením pri akejkoľvek živelnej udalosti

-     neodbornou prepravou, manipuláciou pri skladovaní tovaru a prevádzkou v nevhodnom prostredí ( zvýšená vlhkosť, agresívne prostredie a pod.)

-          nedodržaním pokynov návodu na obsluhu

-          zanedbaním pravidelnej údržby podľa pokynov v návode na obsluhu

-          zásahom do technického prevedenia a vybavenia výrobku, jeho príslušenstva

-          bežným opotrebením, spôsobeným používaním výrobku

 

Pred prvým použitím je zákazník povinný preštudovať návod na obsluhu a záručné podmienky.  

Adresa pre uplatnenie reklamácie: 

Billik spol. s r.o.
Priemyselná 4
94901 Nitra
info@billik.sk
tel. kontakt: 037/6522106, 037/7769817
PO-PIA 07:00 – 16:30