Otázky a odpovede

1. Podľa čoho vybrať zvárací invertor?

     V poslednej dobe klesli ceny invertorových technológií, čo má vplyv na rozšírenie invertorových zváracích zariadení. To bohužiaľ súvisí i so znižovaním kvality niektorých ponúkaných strojov, ktoré nie sú vhodné pre pravidelné používanie a ide vyslovene o hobby invertory. Určitým kritériom pre odlíšenie je cena ponúkaných strojov. Kupujúci väčšinou nemá možnosť posúdiť kvalitu prevedenia stroja a možnosť opraviteľnosti v prípade poruchy. Je preto lepšie kupovať takéto zariadenia v špecializovaných obchodoch s poradenstvom a servisným zázemím.

Pokiaľ sa jedná o kritériá pre výber stroja tak jednoznačne platí, že pred vzhľadom stroja je potrebné dať prednosť parametrom, konkrétne zváraciemu prúdu a zaťažovateľu stroja.

 

     Zvárací prúd a zaťažovateľ - toto kritérium musí mať pri výbere vždy najväčšiu dôležitosť! Ak vezmete priemer elektródy, ktorú budete prevažne používať a vynásobíte ho 40 dostanete hodnotu zváracieho prúdu, ktorý budete potrebovať so zaťažovateľom minimálne 60%.

-        Pre elektródu s priemerom 2,5 mm je to  2,5x40=100A pri DZ minimálne 60%. Vyššie DZ samozreme nieje na škodu, ale pri nižších hodnotách sa Vám zváračka bude často prehrievať a vypínať!

Odporúčané hodnoty zváracieho prúdu pre rôzne druhy obaľovaných elektród:

Ø elektródy mm

1,6

2

2,5

3,25

4

5

Rutilové

30-55

40-70

50-100

80-130

120-170

150-250

Bazické

50-75

60-100

70-120

110-150

140-200

190-260

Celulózové

20-45

30-60

40-80

70-120

100-150

140-230

 

2. Podľa čoho vybrať CO2 zváračku?

     V prvom rade je nutné vedieť na čo zváračku co2 budete používať. Na občasné sem tam zváranie tenších vecí do 3-4 mm okolo domu postačí zváračka na 230V(jednofázová). Pre častejšie nasadenie (pre výrobu, do servisov a ďalších ) je lepšie zvoliť zváračku na 400V (3x 400V). Veľmi dôležitý je u zváračiek CO2  zaťažovateľ stroja, t.j. ako dlho budete môcť so strojom pri konkrétnej hodnote zváracieho prúdu zvárať. V našej predajni Vám podľa požiadaviek poradíme s výberom stroja a v prípade potreby určite nájdeme rozumný kompromis medzi kvalitou a cenou stroja pre konkrétne použitie.

 

3. Čo znamenajú jednotlivé skratky funkcií pri invertoroch?

 

Arc force – pokiaľ zvárač neudrží elektródu pri práci v konštantnej vzdialenosti od zvarenca, obvod Arc Force pridáva a uberá prúd podľa parametrov oblúka a tím vytvára rovnomerný zvar, niektoré zváračky majú zabudovaný obvod ktorý túto funkciu ovláda automaticky, niektoré majú túto funkciu nastaviteľnú osobitne pomocou potenciometra.

 

Anti stick – zmenší riziko prilepenia elektródy k materiálu, ak dôjde k prilepeniu elektródy obvod zníži zváracie napätie a prúd, a to tak aby nedošlo k rozžeraveniu elektródy a následnému opadaniu obalu z elektródy.

 

Hot start – umožňuje ľahké zapálenie

 

HF (TIG) – týka za invertorov určených na zváranie metódou TIG a umožňuje vysokofrekvenčné bezdotykové zapálenie oblúka, ktoré jednak obmedzuje opotrebenie wolfrámovej elektródy a zároveň chráni zvarový kúpeľ pred vznikom wolfrámových prímesí vo zvarovom kove.

 

Lift (TIG) – invertor vybavený touto funkciou umožňuje zapálenie oblúka dotykom a následným oddialením elektródy na cca 2-3 mm od zvarenca, tento spôsob zapálenia spôsobuje menej elektromagnetického rušenia a znižuje na minimum výskyt wolfrámových prímesí v zvarovom kove a minimálne opotrebenie elektródy.

 

4. Aké elektródy si mám kúpiť?

     Máte zváračku a neviete aké elektródy sú pre ňu vhodné? V prípade špeciálnych elektród je obal daný typom elektródy a veľa na výber nemáte. Pri elektródach na zváranie ocelí si však môžete vybrať. Pokiaľ vlastníte zdroj striedavého prúdu čiže transformátor bez usmerňovača, určite si vyberte rutilové alebo kyslé elektródy. Pokiaľ vlastníte jednosmerný zdroj (trafo s usmerňovačom, tyristorový usmerňovač alebo invertor) môžete použiť akýkoľvek elektródu. Treba si dať pozor na doporučenú polaritu, čiže či bude elektróda na „mínus“ póle alebo na „pluse“. To aký pól treba použiť je vždy napísané na krabici alebo v katalógu výrobcu elektród, prípadne Vám poradíme. Spravidla je to tak, že rutilky a kyslé elektródy pripájame na mínus a bázické na plus pól. A aké si mám teda kúpiť elektródy v prípade ak mám invertor? Bázické alebo rutilové? No to je otázka...Ako kedy. Ale pokiaľ sa budeme baviť o amatérskom a hobby zváraní tak určite bude stačiť elektróda s rutilovým obalom.

 

5. Aký je rozdiel medzi bázickou a rutilovou elektródou?

 

     Na trhu je skutočne veľa druhou elektród s rôznymi obalmi. Tie najpoužívanejšie sú:

 

Rutilový obal – umožňuje ľahké zapálenie oblúka s minimálnym rozstrekom zvarového kovu a ľahko odstrániteľnú strusku, elektróda s týmto obalom je vhodná na zváranie tenkých plechov a obal je odolný voči vlhkosti.

 

Kyslý obal – elektróda s týmto obalom zapaľuje ľahšie oblúk ako bázická ale horšie ako rutilová. V minulosti dominantný druh obalu v tejto dobe vytlačený bázickými a rutilovými obalmi sa používa už len minimálne.

 

Bázický obal – najpoužívanejší typ obalu pre náročné aplikácie pri stavbe lodí, výrobe tlakových nádob a pod. Elektródy s týmto obalom sú charakteristické ťažším zapaľovaním oblúka, oproti rutilovej elektróde  horšie odstrániteľnou struskou a citlivosťou na vlhkosť zároveň však nízkym obsahom vodíka, dobrou odolnosťou voči praskaniu za tepla i za studena, zváranie hrubých materiálov a vyššou rýchlosťou zvárania. Tieto typy elektród je potrebné presušovať a správne uskladňovať podľa pokynov výrobcu.

 

Rutil-bázický obal – kombinuje vlastnosti rutilových elektród s vysokou kvalitou zvarového kovu danú bázickými elektródami. Tento obal poskytuje najlepšie operatívne vlastnosti pri zváraní kútových zvarov tak vo zvislej ako aj vo vodorovnej polohe.

 

Celulózový obal – má za úlohu chrániť zvarový kúpeľ pred prístupom vzduchu, výhodou je hlboký závar. Elektróda s týmto obalom je vhodná pre všetky polohy zvárania hlavne zhora dole vďaka hustému zvarovému kovu. Medzi nevýhody patrí veľmi obtiažna zvariteľnosť, vysoká dymivosť a tvorba plynov a nedá sa použiť pre všetky typy zváračiek. Používa sa tiež v kombinácii Rutil-celulózový obal.