Ochranný sprej WAXOYL

Ochranný sprej WAXOYL

Antikorózna ochrana kovových súčiastok.

Objem 500ml

16.90 €
vrátane DPH

Návod na použitie:

Pred aplikovaním na povrch riadne pretrepať nádobu. Povrch má byť suchý a bez nečistôt.  Nanášame rovnomerne na povrch zo vzdialenosti 25-30cm. V prípade ťažko dostupných povrchov, dutín a miest použite plastový dávkovač. Dávkovanie môžete vykonávať v akejkoľvek polohe nádoby.

Bezpečnostná karta:

 

Výstrahy: Mimoriadne horľavý! Jedovatý pre životné prostredie, vodné organizmy, dlhodobo nepriaznivý vplyv na vodné prostredie. Pravidelný kontakt s pokožkou môže spôsobovať jej vysušovanie a popraskanie.  Výpary môžu spôsobiť ospalosť a malátnosť. Nevdychovať!  Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Tento výrobok a jeho obal musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. Nádoba je pod tlakom! Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 ⁰C. Nevhadzujte nádobu do ohňa! Neprepichujte nádobu ani keď je prázdna! Nestriekajte aerosól do ohňa ani na horúce predmety. Držte mimo zápalných zdrojov, nefajčiť! Uchovávajte mimo dosahu detí.

Máte záujem o tento produkt?

Kontaktujte nás

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Prosím, zadajte meno a priezvisko.
Formát: +421 900 111 222
Prosím, zadajte telefón.
Prosím, zadajte e-mailovú adresu.

Bezpečnostné overenie

Prosím, zadajte názov dňa.