Projekty

 • názov a stručný opis projektu : Povrchová úprava kovov
 • miesto realizácie projektu : Priemyselná 4, Nitra 

Spoločnosť BILLIK, spol. s r.o realizuje projekt  nákupu technológie a rozšírenie výrobného programu zameraného na výrobu zváracích zariadení a automatov, výrobu tlakových nádob a zarážok pre vagónové súpravy. Tento projekt bol podporený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a jeho cieľom je zvýšenie inovačného potenciálu a zabezpečenie zvýšenia konkurencieschopnosti žiadateľa BILLIK, s.r.o. prostredníctvom transferu inovatívnych technológií. Realizáciou projektu sa vytvoria dve nové pracovné miesta a príde k inovácii jedného výrobného postupu.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os - 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie - 1.1. - Inovácie a technologické transfery

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ 

 • názov a sídlo prijímateľa: BILLIK, spol. s.r.o., 95144 Výčapy Opatovce č. 144
 • informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu

 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
 Hlavné aktivity    
 Aktivita 1 Nákup linky  06/2015  12/2015
 Podporné aktivity    
 Riadenie projektu  06/2015  12/2015
 Publicita a informovanosť  06/2015  12/2015

 

 • logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu: riadiaci orgán - Ministerstvo hospodárstva SR
 • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.hospodarstvo.gov.sk
 • výška poskytnutého príspevku: 194 308,8 €
 • fotodokumentácia, vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:

 

 

 

 

 

 • názov a stručný opis projektu : Výskum možností technológie zvárania a automatizačných prvkov zvárania veľkých hrúbok
 • miesto realizácie projektu : Výčapy-Opatovce 144 

Spoločnosť BILLIK, spol. s r.o realizuje projekt zameraný na špecifickú oblasť priemyselnej výroby a to konkrétne na hrubostenné zváranie a naváranie. Neustála chybovosť tohto procesu vytvára veľké dodatočné náklady na výrobu čím sa znižuje efektivita priemyselnej výroby. Realizáciou priemyselného výskumu by sa malo dosiahnúť technologické riešenie, ktoré by túto oblasť riešilo automatizovaným spôsobom s vysokou efektivitou.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os - 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie - 1.3. - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ 

 • názov a sídlo prijímateľa: BILLIK, spol. s.r.o., 95144 Výčapy Opatovce č. 144
 • informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu

 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
 Hlavné aktivity    
 Aktivita 1: Priemyselný výskum  09/2015  12/2015
 Podporné aktivity    
 Riadenie projektu  09/2015  12/2015
 Publicita a informovanosť  09/2015  12/2015

 

 • logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu: riadiaci orgán - Ministerstvo hospodárstva SR
 • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.hospodarstvo.gov.sk
 • výška poskytnutého príspevku: 873 926, 9 €
 • fotodokumentácia, vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:

 

 

 

 

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Viac informácií